POPULAIR


Vulstations

Duikwinkels

Duikreizen

Duikcampings

Disclaimer

NIEUW


Wobbegong Amersfoort

Divecenter DiveSenses 

PREMIUM PARTNERS


NOB

DUIKEN

Nemo 33

WOSD

IAHD


Duiken is hét magazine

van de onderwaterwereld

Duiken brengt de onderwaterwereld bij je thuis

© 2010 - 2020 Duiklucht.nl    

  Uitsluitend NEN-EN 12021 gekeurde vulstations      Deskundig advies      Landelijke dekking   

Mail: info@duiklucht.nl Mail: info@duiklucht.nl

Algemene uitleg: Hoe wordt de duiklucht voor duikers gegenereerd?

Met behulp van compressoren wordt buitenlucht gecomprimeerd om de ademluchtcilinders te vullen. Afscheiders en filters in de compressor zorgen ervoor dat de lucht gereinigd wordt.


Hoe kan de kwaliteit van ademlucht gewaarborgd worden?

Uitlaatgassen en water in de buitenlucht of smeermiddelen uit de compressor: bij het genereren van ademlucht kun je verontreinigingen nooit helemaal uitsluiten. Er dient echter minimaal eens per jaar een controle te worden verricht om na te gaan of de kwaliteit van de ademlucht aan de eisen van NEN-EN 12021 voldoet. Constantheid van kwaliteit conform NEN-EN 12021 wordt uitsluitend bereikt wanneer de installatie in het algemeen en de filtersystemen in het bijzonder conform fabrieksspecificaties worden onderhouden.


Bij een NEN-EN 12021 meting is niet alleen de nauwkeurigheid van de meting van belang. De detectiegrens van de gebruikte methode moet bovendien lager liggen dan de vereiste grenswaarde.


Grenswaarden voor de verontreiniging van ademlucht volgens NEN-EN 12021:

– Olie (druppeltjes of aerosol/nevel): 0,5 mg/m3

– Kooldioxidegehalte: 500 ppm

– Koolmonoxidegehalte: 15 ppm

– Watergehalte*:50 mg/m3 (bij een nominale druk van 40 tot 200 bar) of 35mg/m3 (bij een nominale druk van meer dan 200 bar)


Indien een NEN-EN 12021 keuring is verricht dan wordt er door de keuringsinstantie een keuringsrapport gemaakt. Op dit keuringsrapport is zichtbaar wat de meetwaarden zijn (zie onderstaand voorbeeld).


Alle bij Duiklucht.nl aangesloten partners zijn volgens de NEN-EN12021 normen gekeurd en stellen ieder jaar een kopie van het keuringsrapport beschikbaar aan Duiklucht.nl.  Een NEN-EN 12021 goedgekeurd vulstation staat garant voor de best kwalitatieve ademlucht !

NEN-EN12021