Veel Gestelde Vragen

Hieronder staat veel informatie over gassen die we als duikers gebruiken en de flessen waarin we het vervoeren.

Aangezien we de kwaliteit van de vulstations, die zichtbaar zijn op onze site, willen bewaken, hebben we vanaf heden de criteria benoemd waaraan een bij Duiklucht aangesloten vulstation moet voldoen.

De criteria waaraan een door Duiklucht geadviseerd vulstation dient te voldoen zijn:

 • Een bij Duiklucht.nl aangesloten vulstation dient minimaal 20 uur per week geopend te zijn.
 • Een vulstation dat vermeld wil worden op Duiklucht.nl dient een keuringsbewijs (NEN-EN12021) van zijn vulstation te overleggen dat niet ouder is dan een jaar.
 • Een bij Duiklucht.nl aangesloten vulstation vult uitsluitend gekeurde duikflessen en ziet hier zorgvuldig op toe.

De norm NEN-EN 12021 gaat over perslucht voor duikers.
In deze NEN norm worden de eisen waaraan ademlucht dient te voldoen vastgesteld door de overheid.

Algemene uitleg: Hoe wordt de duiklucht voor duikers gegenereerd?
Met behulp van compressoren wordt buitenlucht gecomprimeerd om de ademluchtcilinders te vullen. Afscheiders en filters in de compressor zorgen ervoor dat de lucht gereinigd wordt.

Hoe kan de kwaliteit van ademlucht gewaarborgd worden?
Uitlaatgassen en water in de buitenlucht of smeermiddelen uit de compressor: bij het genereren van ademlucht kun je verontreinigingen nooit helemaal uitsluiten. Er dient echter minimaal eens per jaar een controle te worden verricht om na te gaan of de kwaliteit van de ademlucht aan de eisen van NEN-EN 12021 voldoet. Constantheid van kwaliteit conform NEN-EN 12021 wordt uitsluitend bereikt wanneer de installatie in het algemeen en de filtersystemen in het bijzonder conform fabrieksspecificaties worden onderhouden. Bij een NEN-EN 12021 meting is niet alleen de nauwkeurigheid van de meting van belang. De detectiegrens van de gebruikte methode moet bovendien lager liggen dan de vereiste grenswaarde.

Grenswaarden voor de verontreiniging van ademlucht volgens NEN-EN 12021:
 • Olie (druppeltjes of aerosol/nevel): 0,5 mg/m3
 • Kooldioxidegehalte: 500 ppm
 • Koolmonoxidegehalte: 15 ppm
 • Watergehalte*:50 mg/m3 (bij een nominale druk van 40 tot 200 bar) of 35mg/m3 (bij een nominale druk van meer dan 200 bar)

Indien een NEN-EN 12021 keuring is verricht dan wordt er door de keuringsinstantie een keuringsrapport gemaakt. Op dit keuringsrapport is zichtbaar wat de meetwaarden zijn (zie onderstaand voorbeeld, klik om te vergroten).

Certificaat

Alle bij Duiklucht.nl aangesloten partners zijn volgens de NEN-EN12021 normen gekeurd en stellen ieder jaar een kopie van het keuringsrapport beschikbaar aan Duiklucht.nl. Een NEN-EN 12021 goedgekeurd vulstation staat garant voor de best kwalitatieve ademlucht !

Wat is Nitrox?
Nitrox is elk mengsel van stikstof (nitrogen) en zuurstof (oxigen). De meest bekende vorm van nitrox is dus eigenlijk de normale perslucht (met 21% zuurstof en 79% stikstof). In de praktijk wordt de term nitrox gebruikt voor elk mengsel met meer dan 21% zuurstof. De officiele term voor dat soort mengsels is Enriched Air Nitrox (of: verrijkte lucht) De afkorting die wordt gebruikt is EANx. Op de plaats van de "x" staat dan het percentage zuurstof dat in het mengsel zit. Bijvoorbeeld een mengsel met 32% zuurstof, en dus 68% stikstof wordt geschreven als EAN32.

Wat zijn de voordelen van Nitrox ?
De tijd die je op een bepaalde diepte kunt verblijven zonder zogenaamde decompressie stops te hoeven maken, wordt in eerste instantie bepaald door de hoeveelheid stikstof in je lichaam (de nultijd). Wanneer je minder stikstof inademt, dan wordt de nultijd langer. Hierdoor wordt ook de kans op decompressieziekte minder, net zoals de kans op stikstofnarcose. Het grootste voordeel is de verminderende vermoeidheid, zeker als je wat ouder bent is dit een groot voordeel.

Wat zijn de nadelen van Nitrox?
Er zijn ook nadelen aan het duiken met Nitrox. Zo wordt zuurstof op een geven moment giftig, namelijk wanneer je te lang onder een bepaalde druk zuurstof ademt en wanneer de (partiele) druk van zuurstof te hoog wordt. De partiele druk van zuurstof (die nooit hoger dan 1,6 bar mag worden) bepaalt dan, afhankelijk van het EANx mengsel, meteen de maximale diepte die je met het mengsel kunt duiken. Dit wordt de MOD genoemd (Maximum Operating Depth). Je krijgt hierdoor met andere tabellen te maken (RDP's) en wat formules. Het plannen van een duik wordt wat moeilijker vergeleken met een gewone luchtduik.

Nitrox1

Heb je speciale apparatuur en flessen nodig voor Nitrox?
Ja en nee. Voor mengsels tot 40% zuurstof (EAN40) heb je geen speciale automaat en manometer nodig. Daarboven wel: dan moeten je spullen zuurstof zuiver zijn. De meeste leveranciers hebben kitjes om je automaat en manometer zuurstof zuiver te maken. Je cilinders kunnen ook gebruikt worden tot EAN40, mits ze gevuld worden met een zogenaamd membraan systeem. Wil je vullen met behulp van partial blending, dan moeten ook je cilinders

Wat is Trimix?
Trimix is elk mengsel van stikstof (nitrogen) en zuurstof (oxigen) en helium. Bij de aanduiding van Trimix wordt altijd als eerste het percentage zuurstof en dan het percentage helium neergezet. De rest is dan stikstof. Bijvoorbeeld: Trimix (of Tx) 10/40. Dit mengsel heeft 10% zuurstof, 40% helium en 50% stikstof.

Wat zijn de voordelen van Trimix ?
De maximale diepte wordt meestal bepaald door de partiële druk van zuurstof: die mag nooit groter worden dan 1,6 Bar. Wanneer je dus met lucht zou duiken naar grote diepte, dan ga je over die partiële druk heen. Daarnaast heb je op die grote dieptes dan al lang last van hevige stikstofnarcose (al vanaf 30 meter). Je zult dus een zodanig mengsel voor die geplande diepte moeten samenstellen, waarbijj je geen last krijgt van zuurstof vergiftiging en ook niet van stikstofnarcose. Wanneer je dan de juiste percentages zuurstof en stikstof in je mengsel hebt bepaald vul je de rest aan met helium. Dat is een inert gas zonder noemenswaardige giftige en narcotische bijwerkingen. Wanneer je alleen helium en zuurstof zou mengen dan wordt er van Heliox gesproken (maar dat is dus geen Trimix). Heliair is helium dat 'opgetopt' wordt met lucht.

Wat zijn de nadelen van Trimix?
Eigenlijk geen: het is alleen duurder en omdat Trimix alleen voor hele diepe duiken gebruikt heb je wel zeer goede apparatuur nodig, die bovendien dubbel is uitgevoerd. Het plannen van een duik wordt wat moeilijker vergeleken met een gewone luchtduik of een Nitrox duik. Omdat je zo diep gaat maak je lange deco stops op gassen met een hoog zuurstofpercentage. Hier komen dan de Nitrox nadelen om de hoek kijken.

Nitrox2

Heb je speciale apparatuur en flessen nodig voor Trimix?
Ja en nee. Voor mengsels tot 40% zuurstof in je Trimix mengsel blijft heb je geen speciale automaat en manometer nodig. Wanneer je Trimix mengsel geblend gaat worden (waarbij met 100% zuurstof wordt gewerkt) heb je wel zuivere zuurstof flessen nodig. Hiervoor geldt hetzelfde als bij Nitrox.

De onderstaande vragen, over het onderhoud van duikflessen, krijgen wij geregeld gesteld. Als uw vraag er niet bij staat kunt u deze aan ons stellen via ons mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe kan ik mijn duikfles het beste onderhouden?
Duiklucht.nl adviseert de volgende voorzorgs- en onderhoudsmaatregelen op het gebied van de duikflessen:

 1. Duikflessen moeten op de juiste manier worden gehanteerd. Zorg ervoor dat je duikflessen goed zijn afgesloten, voor het geval dat je ze moet vervoeren.
 2. Vergeet niet na de duik de buitenkant van de duikfles af te spoelen met water om resten van zout water of chloor weg te wassen. Aangezien Chloor minstens zo slecht is als zout adviseren we ook na gebruik in het zwembad goed te spoelen.
 3. Houd duikflessen uit de buurt van hittebronnen.
 4. Controleer je duikflessen regelmatig op beschadigingen en slijtage.
 5. Laat je duikfles iedere 5 jaar keuren.

Wanneer moet ik mijn O-ring vervangen?
De O-ring vormt een luchtdichte afsluiting tussen de fleskraan en de ademautomaat. Controleer deze O-ring regelmatig op beschadigingen. Indien de O-ring beschadigd is adviseren wij om hem meteen te vervangen.

Waarom kunnen duikflessen soms zo verroest zijn aan de binnenzijde?
Duikflessen zijn gemaakt van Chroom-mobilydeen. Dit staal is zeer sterk, maar is ook erg corrosiegevoelig. Het roestproces wordt ook nog eens versneld door de hoge druk in de fles. Het enige wat je kunt doen om roest te voorkomen is zorgen dat er geen vocht in komt. Zorg dat je de Duikfles laat vullen bij een door Duiklucht.nl geadviseerd vulstation dat hiervoor goede vochtabsorbtiefilters gebruikt.

Ik gebruik mijn fles langere tijd niet meer, hoe kan ik hem het beste opslaan?
Heel simpel: staand en gevuld tot 30 bar. Bij een langere opslag moet je voorkomen dat roestvorming gaat optreden. Een hoge flesdruk veroorzaakt snellere roestvorming, daarom kan de fles het beste bijna leeg zijn. Helemaal leeg is ook niet verstandig, hierdoor kan er vocht in de fles komen. De fles kan het beste staand bewaard worden. Mocht er toch vocht in de fles zitten dan zal de roestvorming vooral in de bodem optreden. Gelukkig is de fles hier het dikst, zodat dit niet direct kwaad kan. Denk wel aan de veiligheid, zorg ervoor dat je fles niet om kan vallen door hem goed vast te zetten aan de muur.

Hoe vaak moet een duikfles hydrostatisch gekeurd worden?
Voor een duikfles bestaat een verplichte hydrostatische keuring. Voor de maximale tijdsduur tussen twee hydrostatische keuringen hanteert elk land zijn eigen normen. Deze normen kunnen tussen de 2 en de 5 jaar liggen. Zorg ervoor dat je duikfles altijd voldoet aan de norm van het land waar je gaat duiken! (zie tabel rechts). Voor Nederland ligt de norm op 5 jaar. Duikflessen met een verlopen keuring zullen door de partners op onze site NIET meer gevuld worden.

Hoe vaak moet een duikfles optisch gekeurd worden?
Duiklucht.nl adviseert om iedere twee jaar een visuele inspectie uit te laten voeren door een gerenommeerde onderhoudsmonteur.

Zijn er afwijkende regels voor het keuren van Nitrox/Trimix flessen?
De (her)keuringen voor nitrox-flessen zijn aan dezelfde tijdsschema's onderworpen als de gewone persluchtflessen. Ook de voorwaarden voor optische keuring, o.a. minimum wanddikte en roestvrij, zijn hetzelfde.

Wat is jullie advies bij de aankoop van een tweedehands duikfles?
Als je een fles tweedehands koopt is het aan te raden om een volledige herkeuring uit te laten voeren. Het gebeurt regelmatig dat iemand een fles koopt die van de buitenkant perfect lijkt, maar binnenin behoorlijk geroest is.

Waar kan ik mijn duikfles laten keuren?
Als je een duikfles wilt laten keuren dan adviseert Duiklucht.nl deze naar een van onze Duiklucht.nl Specialisten te brengen. Zij zorgen voor de demontage en het daarna terug monteren van de kraan, flesnetje, voetje, enz. en uiteraard ook voor het transport van/naar een erkend fleskeuringsorganisatie. Je betaalt daarvoor rond de €80,-.

Normen Duikfleskeuringen belangrijkste Europese duiklanden:
 • Spanje Jaarlijks een visuele inspectie. Hydrotest om de 3 jaar
 • Frankrijk Jaarlijks een visuele inspectie. Hydrotest om de 2 jaar
 • Engeland Visuele inspectie om de 2,5 jaar. Hydrotest om de 5 jaar
 • Ierland Jaarlijks visuele inspectie.Hydrotest om de 2 jaar
 • Duitsland Visuele inspectie om de 2,5 jaar. Hydrotest om de 5 jaar
 • Italië Eerste hydrotest 4 jaar na fabricatiedatum, daarna iedere 2 jaar
Er zijn speciale logo's voorzien om op mobiele apparaten een snelkoppeling te maken:
Een snelkoppeling maken op Android telefoon of tablet:
 1. Open www.Duiklucht.nl
 2. Klik op knop 'meer' of de drie puntjes rechts.
 3. Puntjes staan bij Google Chrome bovenaan bij Mozilla Firefox onderaan.
 4. Klik op 'Toevoegen aan start scherm' en bevestig je keuze.
 5. Het juiste icon wordt vanzelf gekozen en staat nu op je scherm.

Een snelkoppeling maken op je IPhone of IPad:

 1. Open Safari en open daarna www.Duiklucht.nl
 2. Klik op het icoontje delen (vierkant met een pijltje naar boven)
 3. Klik op 'Zet op beginscherm'
 4. Je krijgt nu een icoontje met de naam en url van de website.
 5. Je kun de naam aanpassen. Klik op 'Voeg toe' klaar.

Uitleg

Gebruik zoekfunctie van de kaart.
Op plaatsnaam of postcode met een straal van 30 km.

  Voorbeelden: (Probeer maar eens!)
 Plaatsnaam
  Breda  of  Rotterdam  of .....
 Postcode
  9471 of  1183 of  3645  of  .....

Routebeschrijving van de kaart.
Startadres, plaatsnaam of postcode ingeven.

  Voorbeelden: (Probeer maar eens!)
 Adres
  Graaf Lodewijkstraat 40
 Plaatsnaam
  Dordrecht  of  Hardinxveld
 Postcode
  9471 of  1183 of  3645  of  ..... 

Criteria

Aangezien we de kwaliteit van de vulstations, die zichtbaar zijn op onze site, willen bewaken, hebben we vanaf heden de criteria benoemd waaraan een bij Duiklucht aangesloten vulstation moet voldoen.

De criteria waaraan een door Duiklucht geadviseerd vulstation dient te voldoen zijn:

 • Een bij Duiklucht.nl aangesloten vulstation dient minimaal 20 uur per week geopend te zijn.
 • Een vulstation dat vermeld wil worden op Duiklucht.nl dient een keuringsbewijs (NEN-EN12021) van zijn vulstation te overleggen dat niet ouder is dan een jaar.
 • Een bij Duiklucht.nl aangesloten vulstation vult uitsluitend gekeurde duikflessen en ziet hier zorgvuldig op toe.

NOB

Vol trots kunnen we melden dat de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) haar leden en andere duikers het overzicht van vulstations op Duiklucht.nl aanbeveelt. Dat wij vulstations met een geldig keuringsbewijs (NEN 12021) in kaart hebben gebracht, sluit immers aan op de doelstelling van de NOB om de veiligheid van de duiksport te verbeteren. Al 50 jaar behartigt de NOB de belangen van Nederlandse duikers op dit gebied.

Wat doet de NOB nog meer? De NOB is de bond voor alle duikers en daarmee dé organisatie voor iedereen die het unieke van ‘onderwater-zijn’ wil beleven. De NOB is erkend door het Ministerie van VWS en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF, de wereldduikfederatie CMAS en de Europese duikfederatie EUF.

Wil je meer weten over de voordelen die de NOB duikers biedt? Kijk dan eens op www.onderwatersport.org !

Logo staand PNG

Contact

Wilt u ook een vermelding op onze website?
Dat kan geregeld worden!
Neem dan even contact met ons op:

Contactgegevens
Duiklucht BV
Graaf Lodewijkstraat 40
3372CD Hardinxveld Giessendam
Tel 0184 621196
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aangezien we de kwaliteit van de vulstations, die zichtbaar zijn op onze site, willen bewaken, hebben we vanaf heden de criteria benoemd waaraan een bij Duiklucht aangesloten vulstation moet voldoen.

De criteria waaraan een door Duiklucht geadviseerd vulstation dient te voldoen zijn:

 • Een bij Duiklucht.nl aangesloten vulstation dient minimaal 20 uur per week geopend te zijn.
 • Een vulstation dat vermeld wil worden op Duiklucht.nl dient een keuringsbewijs (NEN-EN12021) van zijn vulstation te overleggen dat niet ouder is dan een jaar.
 • Een bij Duiklucht.nl aangesloten vulstation vult uitsluitend gekeurde duikflessen en ziet hier zorgvuldig op toe.