Aangezien we de kwaliteit van de vulstations, die zichtbaar zijn op onze site, willen bewaken, hebben we vanaf heden de criteria benoemd waaraan een bij Duiklucht aangesloten vulstation moet voldoen.

De criteria waaraan een door Duiklucht geadviseerd vulstation dient te voldoen zijn:

  • Een bij Duiklucht.nl aangesloten vulstation dient minimaal 20 uur per week geopend te zijn.
  • Een vulstation dat vermeld wil worden op Duiklucht.nl dient een keuringsbewijs (NEN-EN12021) van zijn vulstation te overleggen dat niet ouder is dan een jaar.
  • Een bij Duiklucht.nl aangesloten vulstation vult uitsluitend gekeurde duikflessen en ziet hier zorgvuldig op toe.